1. Splošno
Upravljavec osebnih podatkov je: Vrami d.o.o. Ljubljana, Podjunska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, SI17678960. Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@vrami.si.
Vrami d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju Vrami ali upravljalec) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Vrami uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Vrami spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Vrami posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov
Vrami za potrebe poslovanja zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:
- ime in priimek
- naslove za dostavo
- podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
- davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
- naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
- geslo v šifrirani obliki
- kontaktno telefonsko številko
- državo bivanja;
- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Vrami ne odgovarja. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Registracija uporabnika:
V spletni trgovini meradog.si se lahko posameznik prijavi kot registrirani uporabnik. Vsebine spletne trgovine so dostopne tudi anonimnim neregistriranim uporabnikom (gostom). Registrirani uporabniki v postopku registracije posredujejo zahtevane podatke. Vsak registriran uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki je tajno. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam oz. od njega pooblaščena oseba. Končni kupec v spletni trgovini meradog.si je izključno tisti registrirani uporabnik oz. neregistrirani uporabnik (gost), ki kupuje blago za osebne namene ali nepridobitno dejavnost.  
V primeru, da se uporabnik registrira, bo Vrami vpisane podatke do preklica uporabjalo za obdelavo uporabnikovega naročila, pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in skrajša nakupni postopek. Vrami podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko zakonodajo. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@vrami.si. V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kor registrirani član. 

Nakupovanje kot gost:
V primeru, da uporabnik naročilo izvede kot gost, bo Vrami vpisane podatke uporabilo za obdelavo oddanega naročila. Vrami kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu.
 
Uporabnik lahko naročila ali vprašanja posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-mailov, objavljenih v spletni trgovini in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev uporabnikovega vprašanja. E-maili, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem sporočil preko spletnega obrazca ali na emaile, navedene v tej spletni trgovini, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta meradog.si. 
Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko Vrami pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila prostovoljno posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.
Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno podati tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Soglašam, da podjetje Vrami d.o.o. Ljubljana vpisane kontaktne podatke uporabi za namene obveščanja o posebnih ponudbah, novostih in promocijskih kuponih«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen, s tem pa tudi ne bo predhodno primerno obveščen o spletnih akcijah v spletni trgovini.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) lahko kadarkoli brezplačno prekličete z dopisom na email info@vrami.si. Obenem lahko preklic soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredite tudi s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali s klikom na povezavo 'Odjava' na dnu promocijskih e-mail sporočil. O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte boste v vsakem elektronskem sporočilu ustrezno obveščeni.
Vrami bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 3 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem nimate nobenih stroškov. Ponudnik vam vsem zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.
Vrami bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnimi:
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
- Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation) ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

3. Piškotki in IP naslovi
Upravljavec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Upravljavec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Upravljavec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Upravljavec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.
Več o piškotkih lahko izveste TUKAJ (klikni).

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
Upravljavec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Upravljavca.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkih in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil za spletno trgovino www.meradog.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil.  Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.
Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.
Dostavni službi (Pošta Slovenije) bo Vrami zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov. 

5. Izvajanje politike zasebnosti
Vrami ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
Vse pri Upravljavcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Upravljavcem.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo na mail info@vrami.si sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Upravljalcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Upravljalec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

6. Pravica do obveščanja
Uporabnik ima pravico do brezplačnih informacij o njegovih osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@vrami.si ali nam pošljite zahtevek po pošti.   
Obvestila o stanju naročila: pridržujemo si pravico, da vas na vpisano tel. številko preko sms sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno in če artikli niso bili prevzeti od 3 do 5 dni. Če artikli niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov. 
Obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime, tel. številka in vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil se prijavite le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo. 
V primeru vpisa e-mail naslova na Facebook ali v obrazec na prvi strani vrami.si, preko katerega pridobite kupone za popust na vaše naročilo, bomo vaš e-mail naslov shranili za namene obveščanja o posebnih ugodnostih in promocijah spletne trgovine vrami.si. Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@vrami.si ali s klikom na povezavo 'Odjava' na dnu promocijskih e-mail sporočil.

Pravica, da od podjetja Vrami d.o.o. Ljubljana kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
- namene obdelave,
- vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
- eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
- popravek netočnih osebnih podatkov.
- omejitev obdelave, kadar oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
- je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
- izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
- prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
- da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
- pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
  
Postopek uveljavljanja pravic
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@vrami.si.
Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

7. Popusti, promocijske kode, kolo sreče
Popusti se med seboj ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oz. je na njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo. 

8. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov info@vrami.si

 
Maj 2018
Prodajni svetovalec
Zdravo! Svetovalec je trenutno nedosegljiv. Pošljite sporočilo, odgovorili bomo v najkrajšem času.

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih